Behandlingar

Livmoder Behandling / WombHealing / Fertilitets Behandling

Läs mer

I denna unika LivModer Behandling/Healing som är Djupt Transformerande Återkopplar Du till Din Urkraft, till Ditt Autentiska Jag, till den Du är Menad att vara.

Många kan Uppleva det som om man Renar Kroppen från Djupa Sår och Löser upp Hårda Blockeringar och Präglingar. Även hur man kan Se och Uppleva att man Läker Emotionella Blockeringar och Många Generationers Karma och Mönster som ligger Lagrade i Din Livmoder.

Dessa Blockeringar kan ha uppkommit genom Trauman – BandomsUpplevelser – Förryckthet – Aborter – Missfall – Svåra Förlossningar – Övergrepp – Negativa Relationer – Negativa Sexuella Upplevelser och Övergrepp mm. Dessa Blockeringar kan ha skapats i Detta Livet eller tom i många Generationers Liv tillbaka…
Din mamma, Din mormor, Mormorsmor, Mormorsmormor mm, och Allt detta Kan Lagras i Din Livmoder.

Man kan säga att Rening av Din Livmoder Eliminerar Blockeringar och Smärta och startar en Ny Tidslinje där Du har kraften och en Djupare Förståelse.

Många kommer för att rensa, och förbereda sin Livmoder för att bära ett Barn. Som vill Skapa de Högsta Gudomliga Energierna för sitt Barn under Befruktningen och Graviditeten. Vilket är en fantastisk Gåva att Ge Barnet som ska komma.

Genom åren är det även Många som har gjort LivModer Behandling/Healing i syftet av en fertilitetsbehandling då de haft svårt att bli gravida. 8/10 blir Gravida efter LivModer Behandlingar. Vid detta syfte är det viktigt att behandlingen sker efter menstruation och innan ägglossning. Ring gärna för rådgivning. 

Denna unika och starka LivModer Behandling/Healing arbetar Starkt under Många Dagar där Du kommer att Behöva tid för Tankar och Funderingar.
Jag rekommenderar 1-5 Behandlingar med minst 3 veckors mellanrum då den är så Stark.

Varmt Välkommen

En Session tar ca 90 min

KOSTNAD; 1.050 kr (inkl. moms)

Distans; 950 kr (inkl. moms)

Helande behandling

Läs mer
I denna Unika och mycket Kraftfulla behandling utgår jag ifrån behovet som finns hos Dig. Genom en känslighet når jag in till ditt innersta! Innan du kommer har jag tonat in mig på dig och skapat mig en bild av vad du behöver och genom ett gemensamt samtal når vi fram till ditt djupaste behov för att hitta dina egna svar och kunna nå din fulla potential. Varje individ har olika behov och den helande behandlingen anpassas helt efter den som befinner sig i behandlingsrummet tillsammans med mig. Min uppgift är att hjälpa dig att finna din egen väg. Helande Behandling är för både män och kvinnor. “Många kommer på Helande Behandling när ingen annan väg finns och blir hjälpta”

Session 60 min

KOSTNAD; 700 kr (inkl. moms)

Session 90 min

KOSTNAD; 1.050 kr (inkl. moms)

Session 120 min

KOSTNAD; 1.400 kr (inkl. moms)

Healing Reiki

Läs mer

Reiki – den Universuella Helande Kraften är en av grunderna i mitt liv. Jag kom i kontakt med Reiki för första gången på 90-talet, dock dröjde det flera år innan jag tog steget till att börja utbilda mig. Idag är jag ReikiMaster och KarunaReikiMasteroch undervisar i stora delar av  Sverige.

Alla Reiki och Karuna kurser är uppdaterade till Holy Fire IV

Session 60 min

KOSTNAD; 700 kr (inkl. moms)

Session 90 min

KOSTNAD; 1.050 kr (inkl. moms)

Session 120 min

KOSTNAD; 1.400 kr (inkl. moms)

Shamansk Healing

Läs mer

Shamansk Healing är en Energi

En Session tar ca 90 min

KOSTNAD; 1.050 kr (inkl. moms)

RegressionsTerapi

Läs mer

Metoden är en mycket effektiv behandling för att komma tillrätta med olustkänslor, för att förbättra sina relationer, öka sin självkännedom eller för att få klarhet i olika beteenden som man har. Att göra en regression eller reinkarnation innebär att du återupplever en händelse som finns bevarat i cellminnet. Det går ut på att du under ett tillstånd av djup avslappning reser tillbaka i tiden för att återuppleva gömda känslor som kanske håller tillbaka din kraft. Resan kan gå tillbaka till det här livet, till barndomen, till födelseögonblicket eller till själva fostertiden. Med denna teknik kan du även återvända till tidigare inkarnationer där du har levt på olika platser, i olika skepnader i varierade tider. Då brukar man kalla det för ReinkarnationsTerapi/Tidigare Liv Terapi Vissa människor vill gå igenom en regression av ren nyfikenhet, men det bottnar sig alltid i något djupare. Vissa vet att De behöver lösa upp blockeringar som skapar problem eller för att man känner att man har fastnat i sin utveckling. Man kan t.ex. under en eller flera regressioner bli medveten om och följa ett speciellt mönster man har haft med sig under flera liv, och som nu bara hindrar eller påverkar en på ett negativt sätt. Att återuppleva och bli medveten om detta leder till att man släpper taget om problemet och kan göra de förändringar som eventuellt behövs. Vad kan man bli hjälpt med i en regression? Förstå varför Du reagerar på ett visst sätt i olika situationer Förstå och kunna bearbeta låsningar och blockeringar Förstå och ta bort rädslor och fobier Förstå och förbättra psykiska/fysiska problem Förstå och förbättra Dina relationer Förstå Varför och minska Din stressnivå Förstå och hjälpa Dig att reducera eller ta bort smärta, skuld och ångest Förstå och förlösa negativa känslor som Du har förträngt Det kan förstärka Din inre styrka och självkänsla Förstå och se Ditt Livs-syfte. Förstå Ditt Karma Personlig och Andlig Utveckling. Varmt Välkommen att Boka

Session 120 min

KOSTNAD; 1.400 kr (inkl. moms)

Distans: 1.200 kr (inkl. moms)

Endometrios Alternativ behandling

Läs mer

Allt fler kvinnor lider av Endometrios och jag har under flera år arbetat med en alternativ metod som lindrar besvären.

Behandlingen börjar med samtal där jag känner in och ger Dig en beskrivning av vad jag Ser, vad jag Känner och hur jag Upplever Endometriosen hos just Dig.

Det är Viktigt för mig att Du känner Dig Trygg och Omhändertagen inför Behandlingen.

Under behandlingen ligger Du på britsen fullt påklädd med filt på Dig.

Efter själva behandlingen så pratar vi och går igenom känslan och vad som hänt.

Vi bokar även in ett kort Avstämningssamtal på telefon ca 7 dagar efter.

Detta är en Mycket Kraftfull Behandling. Fungerar även på Distans!

En Session tar ca 90 min

KOSTNAD; 1.050 kr (inkl. moms)

DISTANS; 1.050 kr (inkl. moms)

Reboot Energy Healing

Läs mer

REBOOT ENERGY HEALING

Ibland kan man känna sig som om man behöver göra en omstart, en Rening efter en period i sitt liv.

Kanske har Du varit sjuk, tagit mediciner eller har besvär efter vaccinationer som Du känner att Du behöver ”renas” energimässigt ifrån?

Kanske har Du ett beroende som Du vill avbryta?

Kanske har Du brutit upp från ett förhållande eller arbete som har ”förgiftat” dig?

Kanske känner Du Dig redo att ta ett nytt kraftfullt steg in i Ditt Nya Liv?

Detta är en oerhört kraftfull, både Kroppslig och Själslig REBOOT/OMSTART som går in och rensar Dig på Djupet, gör en REBOOT/OMSTART på cellnivå och ger en energikick för att stärka Dig i det nya.

Det rekommenderas varmt 3-5 behandlingar med minst 3 veckor mellan varje behandling.

Behandlingen tar ca 90 min/gång

En Session tar ca 90 min

KOSTNAD; 1.050 kr (inkl. moms)

DISTANS; 950 kr (inkl. moms)